PRIVACY POLICY GRANNY’S SPOON

 

Catalys BV, het bedrijf achter Granny’s spoon, gevestigd in de Van Trierstraat 26, 2018 Antwerpen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS VERANTWOORDELIJKE:  Alexandra Van Eecke, mail: info@grannysspoon.be of tel: 0032 470 64 25 46

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Granny’s spoon verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Granny’s spoon verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– je goederen en diensten af te leveren

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Granny’s spoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Granny’s spoon verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Granny’s spoon gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Granny’s spoon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Granny’s spoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@grannysspoon.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS EVEILIGEN

Granny’s spoon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ( 0032 470 64 25 46 of info@grannysspoon.be).